Wordt de scheefgroei op de arbeidsmarkt dan eindelijk rechtgezet?

Nederland moet ontflexen. Dat is wat zowel werkgevers als de vakbonden willen, volgens onderzoek van de Commissie Regulering van Werk en de Sociaal Economische Raad. Met het principeakkoord tussen deze partijen komt er een einde aan nulurencontracten en mag uitzendwerk maximaal drie jaar duren. Hiermee moet de scheefgegroeide verdeling van flexwerk en vaste contracten worden rechtgezet. Ik vertel je waarom de huidige situatie problematisch is en welke beterschap ons beloofd is.

Een derde van werkend Nederland heeft verminderde sociale zekerheden

Op dit moment is van ruim 9 miljoen werkenden in Nederland 1,7 miljoen uitzendkracht en 1,1 miljoen zzp’er. Hiermee heeft dus een derde van de werknemers verminderde sociale zekerheden. Denk aan bijvoorbeeld werkzekerheid en pensioenopbouw. En dit wordt lang niet altijd gecompenseerd met hogere salarissen. Vooral jonge uitzendkrachten en arbeidsmigranten zijn hier vaak de dupe van en hebben minder om op terug te vallen. Bij onverwacht ontslag ligt de bijstand altijd op de loer. En denk al helemaal niet aan een huis kopen, zeker voor starters.

Voor wie de vrijheid van zelfstandig ondernemerschap weet te combineren met hogere salarissen kan zzp een ideale werkvorm zijn, maar zzp’ers met lagere uurlonen kunnen in de problemen komen door hun verminderde sociale zekerheden. Wat ons betreft moet de keuze voor zzp geen ‘gedwongen’ route zijn.

De huidige situatie en hoe deze op te lossen

Ik zal de situatie op de arbeidsmarkt en het voorlopige akkoord verder verduidelijken. In de huidige arbeidsmarkt heb je drie categorieën: werknemers in loondienst, uitzendkrachten en zzp’ers. De afgelopen vijftien jaar zijn de laatste twee groepen samen driekwart gegroeid en beslaan nu dus een derde van de totale arbeidsmarkt. Dit is het resultaat van een beleid van ontmoediging van vaste contracten ten gunste van flexibiliteit. Ook zijn er allerlei mazen in de wet gevonden om werknemers zo min mogelijk rechten en zekerheid te geven.

Volgens het akkoord moet de categorie uitzendkrachten grotendeels opgaan in zzp en loondienst. Uitzendwerk mag nog maar drie jaar in plaats van vijfenhalf duren, en je mag niet meer tijdelijke contracten aan elkaar rijgen (de zogenaamde ‘draaideurconstructie’). Hiermee moet uitzendwerk weer echt voor ‘ziek-en-piek’ gebruikt worden.

Ook verdwijnen nulurencontracten. Werknemers moeten meer zekerheid krijgen over hun aantal werkuren. Tot slot moet het minimumtarief voor zzp’ers 35 euro per uur worden. Wil je minder betalen, dan zul je de werknemer in loondienst moeten nemen.

Het einde van de flex-markt is nog niet in zicht

Zijn de nieuwe voorstellen genoeg om de hoge flexibiliteit op de arbeidsmarkt op te lossen? Bij De Vacature Makelaar hebben we nog gemengde gevoelens. Het pakket is een stap in de goede richting, maar het is nog maar de vraag of het tot de grote verandering gaat leiden die nodig is. Zo blijven tijdelijke contracten gewoon bestaan en zou het verloop zelfs kunnen toenemen. Werken als zzp’er wordt over het algemeen financieel aantrekkelijker, maar de werkgarantie verandert niet. Voor zzp’ers die meer dan 35 euro per uur verdienen verandert zelf helemaal niets. Werkgevers en vakbonden willen uitzendwerk grotendeels uitfaseren, maar de verregaande maatregelen om dit voor elkaar te boksen blijven uit. Wij denken dat notoire flexbanen, zoals bezorgers en magazijnwerkers, grotendeels op dezelfde voet door kunnen. Tot slot zal ongetwijfeld veel van het advies wat aan de de Tweede Kamer wordt aangeboden, ter discussie worden gesteld.

Detachering een oplossing voor flexibel werk?

In de financiële sector, waar wij actief zijn, is uitzendwerk slechts een klein deel van de arbeidsmarkt. De nood voor snel en flexibel inzetbare werknemers wordt deels opgelost door detachering: het uitlenen van personeel. Deze werknemers hebben een tijdelijk of vast contract bij een detacheerder en worden vervolgens flexibel bij werkgevers ingezet. Het grote verschil met uitzendwerk is dan ook de sociale zekerheden die je geniet. Detachering zou wellicht ook een oplossing kunnen zijn voor andere sectoren.

Op zoek naar personeel of juist naar vacatures in de financiële branche? Lees hoe wij te werk gaan of bekijk direct onze openstaande vacatures!